تعداد مقالات: 352
102. تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

دوره 4، 2 (پیاپی 14)، زمستان 1392، صفحه 45-66

حسین مومنی مهموئی؛ مجید پاکدامن؛ مجید دادمهر


105. ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 45-64

بهمن شریفی؛ کیومرث نیازآذری؛ نگین جباری


106. بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK)

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 45-65

فتح اله کوشکی؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ علیرضا صادقی


107. تأثیر زیر ساخت های دانش بر عملکرد نواورانه سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 11، 1 (پیاپی41)، پاییز 1399، صفحه 45-60

مهدی خاکزادیان؛ مجید فتاحی؛ محمد صالحی


108. تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 47-68

امید بهارستان؛ پیمان اکبری؛ علی شائمی برزکی


109. تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 47-64

معصومه محمدیان؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فرهاد حسنی


111. مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 49-69

لیلا بختیاری؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ منصوره بختیاری؛ علی اکبر سادین


115. اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 59-76

یحیی صفری؛ فرانک موسوی؛ کیوان عزیزی؛ نسرین یوسف پور؛ اسلام محمدی گلینی؛ آمنه صفری


117. چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 59-81

علی زارعی؛ مرضیه دهقانی


118. تأثیر استفاده از بازی‎های رایانه‎ای بر ابعاد رفتاری دانش‌آموزان

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 41-59

حسین مهدیان؛ حسین مؤمنی مهموئی؛ حمید رفیعی‌پور


119. تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 45-64

پیمان اکبری؛ امید بهارستان؛ حسین رضایی دولت آبادی


120. اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 45-60

حجت دهقانزاده؛ حسن رستگارپور؛ حسین دهقانزاده


121. تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 49-62

مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ اصغر آزادمهر


122. رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 51-70

محبوبه گلستانی زاده؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان


124. تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار

دوره 2، 2 (پیاپی 6)، زمستان 1390، صفحه 55-72

فرشیده ضامنی؛ عباس نسیمی؛ مجتبی رضایی راد؛ منصوره قنبرپور جویباری