تعداد مقالات: 320
126. تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 59-83

وحید فلاح؛ قهرمان محمودی؛ سیده شهین کاظمی


127. بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 63-83

عمر محمودی؛ ناصح روخنده؛ هیرش سلطان پناه


129. ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 65-86

فریده حق‎شناس کاشانی؛ کاظم رمضانی؛ مینا جمشیدی‌اوانکی


130. مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 59-74

بابک حسین زاده؛ وحید فلاح؛ فاطمه یعقوبی


131. تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 59-75

ابراهیم محمدجانی؛ مریم صفرنواده


132. تأثیر استفاده از بازی‎های رایانه‎ای بر ابعاد رفتاری دانش‌آموزان

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 41-59

حسین مهدیان؛ حسین مؤمنی مهموئی؛ حمید رفیعی‌پور


133. اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 45-60

حجت دهقانزاده؛ حسن رستگارپور؛ حسین دهقانزاده


134. رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 51-70

محبوبه گلستانی زاده؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان


136. مقایسه مهارت های خودتنظیمی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول هوشمند و سنتی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 63-84

ربابه فلاح کفشگری؛ شعبان حیدری


137. عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 67-83

حسین مولائی‌علی‌آباد؛ شهرام مهرآور گیگلو؛ اباصلت خراسانی؛ کوروش فتحی‌واجارگاه


138. رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 59-73

الهام حسین پور؛ علی عسگری؛ محسن آیتی


140. رابطه شبکه‎های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 77-97

مریم تقوایی یزدی؛ چهره چیت ساز


142. طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 81-110

رضا داودی؛ محمد سلطانی فر؛ علی اکبر فرهنگی


144. بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، زمستان 1396، صفحه 57-85

زهره شکیبایی؛ عذرا سمنانی؛ مریم گلی‌توانا


145. بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 65-89

زهره محمودی؛ علیرضا محمدی آریا؛ منصوره کریم زاده؛ پوریا رضا سلطانی


147. نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 83-98

ترانه عنایتی؛ علیرضا عالی پور؛ عبدالرضا توماج


148. بررسی عناصر برنامه درسی آموزش تکنولوژی به مربیان پیش دبستانی

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 61-83

محمد حسین زارعی؛ احمدرضا نصر


150. تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 63-80

ترانه عنایتی؛ علیرضا عالی پور