تعداد مقالات: 352
201. رابطه شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دانشجویان

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 83-105

رضا یوسفی سعیدآبادی؛ ثریا محسنی


202. تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 83-99

ماه منیر علیزاده؛ بتول فقیه آرام؛ امیرحسین مهدی زاده


203. تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 87-111

مهرک رحیمی؛ الهام سلیمانی


205. بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 91-110

زهرا کیارسی؛ سمیه کیارسی؛ آزاده کیارسی


206. بررسی میزان و نوع کاربرد تلفن همراه توسط دانش آموزان مدارس متوسطه نظری استان مازندران

دوره 2، 2 (پیاپی 6)، زمستان 1390، صفحه 95-114

رمضان حسن زاده؛ علی لطفی؛ سید شمس الله حسینی؛ احمد ابراهیمی


207. رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 95-107

رمضان حسن‌زاده؛ عاطفه بیدختی؛ عباس رضایی؛ فاطمه رهایی


209. شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 97-116

ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی؛ محمدجواد زنگانه


211. عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 99-117

علیرضا ذاکری؛ حامد زمانی منش؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ محمد جمالی تازه کند


212. امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 101-116

کامیان خزایی؛ فاطمه کاکوان


216. بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 105-126

سیداحمد هاشمی؛ ابوذر همتی؛ ابوالفضل عباسی


217. آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 105-127

پیمان کامکار؛ محمد رضا نیلی؛ خدیجه علی آبادی


218. شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 105-125

زهرا تقی زاده قوام؛ علیرضا عراقیه؛ عباس خورشیدی


219. رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 105-124

امیر حسین شیرافکن؛ اکبر نصراللهی؛ رمضان حسن زاده


221. سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، پاییز 1395، صفحه 107-126

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ اسماعیل اخبار؛ علی شمس


222. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی

دوره 8، 2 (پیاپی 30)، زمستان 1396، صفحه 107-129

مهدی واحدی؛ محمد جواد کرمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


225. مدلی برای پیش‌بینی عملکرد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون متمرکز مبتنی بر داده‌کاوی

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 109-127

مصطفی یوسفی طزرجان؛ اسرافیل علاء؛ مریم ملاباقر