تعداد مقالات: 320
302. بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 163-176

مریم شعبانی؛ یوسف مهدی پور؛ مهسا کفاش


303. رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 155-182

محمد فرخی؛ علیرضا قلعه ای؛ حسن قلاوندی


304. تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 116-135

علی یزدی زاده؛ مهدی نامداری ورپشتی؛ مژگان افغانپور


305. ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 143-163

سمیه ابوالحسن زاده زوارم؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


306. شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 139-153

فاطمه صانعی پور؛ سعید صفایی موحد؛ مجید علی عسگری


307. طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم)

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 155-173

فرشته افکاری؛ غلامعلی احمدی؛ سیده فاطمه شمشیرگران


308. توانمندسازی روان‌شناختی ابزاری جهت کنترل پرسه‌زنی اینترنتی

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 145-160

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی


309. تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 147-166

حمیدرضا عالیان؛ مژگان حیدری؛ منیژه احمدی


311. تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 141-160

زهرا قندالی؛ فروزان ضرابیان؛ فتانه حسنی جعفری؛ حسن تاجیک فیلستان


314. بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 41-25

منظر صادقی؛ کیومرث نیازآذری؛ مریم تقوایی یزدی


315. بررسی اثربخشی کاربرد آزمون‌های الکترونیکی برون‌خط بر اضطراب آزمون و عملکرد آزمون دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 60-43

میلاد آقورن لوئی؛ اسکندر علیجانی علیجانوند


317. تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 93-77

پژمان صالحی؛ سیف اله فضل الهی قمشی؛ علی اکبر خوشگفتار مقدم


318. طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 112-95

زهرا آزاددیسفانی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی؛ محمدسعید عبدخدایی


320. بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 146-131

خدیجه مجرد؛ محبوبه سلیمان پورعمران؛ حمیدرضا سوداگر