تعداد مقالات: 320
78. طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 43-66

اسماعیل کاظم پور؛ خلیل غفاری؛ فرشته هدایتی


80. تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 41-58

مصطفی عطاردی؛ محمود سعیدی رضوانی


82. تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 31-43

کیومرث نیازآذری؛ رضا بهنام فر؛ صدیقه اندی


85. تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 47-68

امید بهارستان؛ پیمان اکبری؛ علی شائمی برزکی


86. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

دوره 3، 3 (پیاپی 11)، بهار 1392، صفحه 41-55

محمد علی جوادی بورا؛ حسین نجفی؛ محمدرضا سرمدی؛ رضا نوروززاده


89. تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

دوره 4، 2 (پیاپی 14)، زمستان 1392، صفحه 45-66

حسین مومنی مهموئی؛ مجید پاکدامن؛ مجید دادمهر


90. مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 49-69

لیلا بختیاری؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ منصوره بختیاری؛ علی اکبر سادین


91. مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 39-57

آزاد الله کرمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


95. بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران)

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 35-50

رضوان حکیم زاده؛ احمد ملکی پور؛ موسی ملکی پور؛ عرفانه قاسم پور


98. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 41-66

سهیلا محرابی؛ بی بی عشرت زمانی؛ سید باقر رشید


99. بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه استادان

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 39-58

محمد رحمان پور؛ احمدرضا نصر اصفهانی