نویسنده = رمضان جهانیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، پاییز 1395، صفحه 5-21

مانا بزازی لمراسکی؛ رمضان جهانیان؛ پریسا ایران نژاد