نویسنده = محمد صالحی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر زیر ساخت های دانش بر عملکرد نواورانه سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 11، 1 (پیاپی41)، پاییز 1399، صفحه 45-60

مهدی خاکزادیان؛ مجید فتاحی؛ محمد صالحی


4. رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 173-184

محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ علیرضا قاسمی کمیشانی