نویسنده = مجتبی رضایی راد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار

دوره 2، 2 (پیاپی 6)، زمستان 1390، صفحه 55-72

فرشیده ضامنی؛ عباس نسیمی؛ مجتبی رضایی راد؛ منصوره قنبرپور جویباری