نویسنده = فرشیده ضامنی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 27-43

مهناز دازداری؛ ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی


3. تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 27-43

حسین دائی زاده؛ فرشیده ضامنی؛ سیدعلی حسینی روکش


4. تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 23-38

فرشیده ضامنی؛ سحر کاردان