نویسنده = آزاد الله کرمی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 39-57

آزاد الله کرمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


2. پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان

دوره 4، 2 (پیاپی 14)، زمستان 1392، صفحه 131-148

سعید لطیفی؛ آزاد الله کرمی؛ افشین بابامرادی