نویسنده = مجید پاکدامن
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

دوره 4، 2 (پیاپی 14)، زمستان 1392، صفحه 45-66

حسین مومنی مهموئی؛ مجید پاکدامن؛ مجید دادمهر


2. تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 127-143

حسین مؤمنی مهموئی؛ مجید پاکدامن؛ مجتبی لاری