نویسنده = غلام حسین حیدری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 103-115

غلام حسین حیدری؛ یاسمن مدانلو؛ مرضیه نیازآذری؛ عبداله جعفری گلوچه