نویسنده = منیژه یداللهی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 63-76

حسن رستگارپور؛ منیژه یداللهی