نویسنده = مریم افضل خانی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان

دوره 9، 3 (پیاپی 35)، بهار 1398، صفحه 143-171

ریحانه صالح راد؛ مریم افضل خانی؛ وحیده علیپور