نویسنده = مهران فرج اللهی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی و ارایه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاه های باز و مجازی ایران

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 19-39

ناصر محمدی احمدابادی؛ مهران فرج الهی


2. طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 5-26

فهیمه السادات حقیقی؛ مهران فرج‌اللهی


4. رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 23-40

سید محمد شبیری؛ مهران فرج االهی؛ الهام کوهی اقدم؛ حسین میبودی


5. طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 79-98

محمدعلی جوادی بورا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی