نویسنده = زهره شکیبایی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 165-183

علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ مهدی آندش