نویسنده = عاطفه جلالی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 143-162

کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی؛ عاطفه جلالی