نویسنده = پیمان کامکار
تعداد مقالات: 2
1. رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 21-42

عزت‌اله قدم‌پور‌؛ پیمان کامکار؛ هوشنگ گراوند؛ سجاد جمشیدی کیا


2. آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 105-127

پیمان کامکار؛ محمد رضا نیلی؛ خدیجه علی آبادی