نویسنده = خدیجه علی آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

بهنام تقی پور؛ خدیجه علی آبادی؛ سعید پور روستایی اردکانی