نویسنده = ابوالقاسم بریمانی
تعداد مقالات: 4
1. رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 81-99

مهرداد حسین‌تبار؛ ابوالقاسم بریمانی


2. رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 25-39

ابوالقاسم بریمانی؛ حامد کوچک نژاد ساروی


3. رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 5-22

ابوالقاسم بریمانی؛ سید جلال رسولی


4. رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 6، 1 (پیاپی 21)، پاییز 1394، صفحه 5-17

کیومرث نیازآذری؛ ابوالقاسم بریمانی؛ علی جوکار؛ احمد رستگار امریی