نویسنده = سید‌محمود حسینی‌اشلقی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 23-40

دانیال یارایی؛ طیبه اعتمادی‌نسب؛ سید‌محمود حسینی‌اشلقی