نویسنده = پریوش جعفری
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


2. تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 5-21

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


3. تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 43-65

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری