نویسنده = پریوش جعفری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 5-21

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


2. تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی

دوره 8، 1 (پیاپی 29)، پاییز 1396، صفحه 43-65

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری