نویسنده = اباصلت خراسانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی در توسعه منابع انسانی آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی

دوره 11، 2 (پیاپی42)، زمستان 1399، صفحه 5-25

اباصلت خراسانی؛ سمیه رحیمی؛ مرتضی رضایی زاده


2. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی)

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 5-37

اباصلت خراسانی؛ فرنوش اعلامی؛ شیرزاد رضوی زاده


3. عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 67-83

حسین مولائی‌علی‌آباد؛ شهرام مهرآور گیگلو؛ اباصلت خراسانی؛ کوروش فتحی‌واجارگاه