نویسنده = علی زارعی
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

علی زارعی؛ مرضیه دهقانی


2. چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 59-81

علی زارعی؛ مرضیه دهقانی