نویسنده = سیده مرضیه موسوی بیدله
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

سیده مرضیه موسوی بیدله


2. شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP

دوره 9، 2 (پیاپی 34)، زمستان 1397، صفحه 85-109

سیده مرضیه موسوی بیدله؛ وحید فلاح؛ توران سلیمانی