کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 8
2. بررسی میزان توانایی و دانش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی و نوآورانه‌ی اعضای هیئت علمی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل)

دوره 11، 1 (پیاپی41)، پاییز 1399، صفحه 5-23

موسی یمین فیروز؛ طاهره آقامیرزایی محلی؛ جمیله آقاتبار رودباری؛ مصطفی جوانیان؛ نوین نیک بخش


3. طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 25-44

شاپور اتحادنژاد؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ کرم اله دانش فرد


5. تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 63-80

ترانه عنایتی؛ علیرضا عالی پور


7. ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 23-58

حمیدرضا سوداگر؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری


8. بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 163-176

مریم شعبانی؛ یوسف مهدی پور؛ مهسا کفاش