کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 7
1. بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

مریم شعبانی؛ یوسف مهدی پور؛ مهسا کفاش


2. ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

نگین جباری؛ حمیدرضا سوداگر؛ کیومرث نیازآذری


3. نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

مهدی معینی‌کیا؛ سکینه جعفری؛ رامین غریب زاده؛ قاسم رحیمی اول؛ مهدی ابراهیمی


4. تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 63-80

ترانه عنایتی؛ علیرضا عالی پور


6. ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 23-58

حمیدرضا سوداگر؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری


7. بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 163-176

مریم شعبانی؛ یوسف مهدی پور؛ مهسا کفاش