کلیدواژه‌ها = آموزش الکترونیکی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

نگین جباری؛ حمیدرضا سوداگر؛ کیومرث نیازآذری


2. چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

علی زارعی؛ مرضیه دهقانی


3. ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 23-58

حمیدرضا سوداگر؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری


4. چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 59-81

علی زارعی؛ مرضیه دهقانی