کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر اشیا یادگیری بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش‌آموزان

دوره 11، 4 (پیاپی44)، تابستان 1400، صفحه 89-105

علیرضا بادله؛ فاطمه چیتی


2. تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 5-24

علیرضا بادله؛ مریم اوجاقی؛ عبدالرحیم جاهد