کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر اشیا یادگیری بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش‌آموزان

دوره 11، 4 (پیاپی44)، تابستان 1400، صفحه 89-105

علیرضا بادله؛ فاطمه چیتی


4. نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 83-98

ترانه عنایتی؛ علیرضا عالی پور؛ عبدالرضا توماج