کلیدواژه‌ها = فن آوری اطلاعات
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل علی روابط چابکی سازمانی دانشگاهی، فن آوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی مورد مطالعه: واحدهای دانشگاهی مازندران

دوره 12، 2 (پیاپی46)، دی 1400، صفحه 135-152

قاسمعلی طالبی پنبه چوله؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ کوروش پارسا معین


2. تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، آذر 1397، صفحه 5-21

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


3. نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، آذر 1397، صفحه 113-127

مهدی معینی‌کیا؛ سکینه جعفری؛ رامین غریب زاده؛ قاسم رحیمی اول؛ مهدی ابراهیمی