کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 5-23

وحید رضا میرزائیان؛ سید حسن طالبی؛ مریم رودباری


2. تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 147-166

حمیدرضا عالیان؛ مژگان حیدری؛ منیژه احمدی


3. تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 85-104

الهه خاطری؛ سعید پور روستائی اردکانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


4. تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 5-25

فاطمه حسین زاده؛ حسن رستگار پور؛ نسرین محمدحسنی؛ ساسان سلیمی


6. تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 47-64

معصومه محمدیان؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فرهاد حسنی