کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

بهنام تقی پور؛ خدیجه علی آبادی؛ سعید پور روستایی اردکانی


2. تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 5-25

فاطمه حسین زاده؛ حسن رستگار پور؛ نسرین محمدحسنی؛ ساسان سلیمی