کلیدواژه‌ها = سواد اطلاعاتی
تعداد مقالات: 7
1. رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 81-99

مهرداد حسین‌تبار؛ ابوالقاسم بریمانی


2. بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏

دوره 9، 4 (پیاپی 36)، تابستان 1398، صفحه 146-131

خدیجه مجرد؛ محبوبه سلیمان پورعمران؛ حمیدرضا سوداگر


4. رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 155-182

محمد فرخی؛ علیرضا قلعه ای؛ حسن قلاوندی


5. رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

دوره 8، 4 (پیاپی 32)، تابستان 1397، صفحه 25-39

ابوالقاسم بریمانی؛ حامد کوچک نژاد ساروی