کلیدواژه‌ها = دوره متوسطه
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران

دوره 10، 1 (پیاپی37)، پاییز 1398، صفحه 139-153

فاطمه صانعی پور؛ سعید صفایی موحد؛ مجید علی عسگری