کلیدواژه‌ها = دیپلماسی علم و فناوری
تعداد مقالات: 2
1. رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

محمد فرخی؛ علیرضا قلعه ای؛ حسن قلاوندی


2. رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی

دوره 9، 1 (پیاپی 33)، پاییز 1397، صفحه 155-182

محمد فرخی؛ علیرضا قلعه ای؛ حسن قلاوندی