کلیدواژه‌ها = یادداری
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 10، 4 (پیاپی40)، تابستان 1399، صفحه 5-23

وحید رضا میرزائیان؛ سید حسن طالبی؛ مریم رودباری


2. تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

دوره 10، 2 (پیاپی38)، زمستان 1398، صفحه 5-25

فاطمه حسین زاده؛ حسن رستگار پور؛ نسرین محمدحسنی؛ ساسان سلیمی


3. تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری

دوره 8، 3 (پیاپی 31)، بهار 1397، صفحه 47-64

معصومه محمدیان؛ ابراهیم صالحی عمران؛ فرهاد حسنی