کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 19
2. ارایه مدلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 83-104

ابراهیم محمدلو؛ افسانه زمانی مقدم


3. شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 105-125

زهرا تقی زاده قوام؛ علیرضا عراقیه؛ عباس خورشیدی


4. رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، زمستان 1395، صفحه 163-191

فاطمه عباسی؛ حسین پورشهریار؛ جلیل فتح آبادی


5. آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 19-33

فرشته علیخانی؛ پرستو علیخانی؛ مریم اسلام پناه


6. رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 123-137

میر سعید حسینی شیروانی؛ ثمانه حاجی‌خانیان؛ سارا حاجی‌خانیان


7. بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 5-19

عارف هاشمی؛ حسین مهدی‌زاده؛ یاسان‌اله پوراشرف؛ مریم عزیزی


8. تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 77-99

محمد حاجی زاد؛ فاطمه فیروزی؛ سعید صفاریان


9. پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی

دوره 4، 2 (پیاپی 14)، زمستان 1392، صفحه 5-20

حسین مهدی زاده؛ نوریه امیدی؛ مریم عزیزی؛ مریم اسلام پناه


13. رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری

دوره 2، 4 (پیاپی 8)، تابستان 1391، صفحه 145-167

اصغر شریفی؛ امیرحسین محمدداودی؛ فاطمه اسلامیه


16. بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 23-42

سیدمصطفی شریف خلیفه سلطانی؛ مهدی کریمی علویجه؛ مهدی مظاهری


17. تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 63-76

حسن رستگارپور؛ منیژه یداللهی


18. تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 23-38

فرشیده ضامنی؛ سحر کاردان