کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری

دوره 2، 4 (پیاپی 8)، تابستان 1391، صفحه 145-167

اصغر شریفی؛ امیرحسین محمدداودی؛ فاطمه اسلامیه