کلیدواژه‌ها = اینترنت
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 27-43

مهناز دازداری؛ ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی


2. آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 111-128

بتول فقیه آرام؛ زهرا ابراهیمی؛ محسن ضرغام


3. تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 59-75

ابراهیم محمدجانی؛ مریم صفرنواده


5. شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 5-26

مرتضی منطقی؛ احسان دین پرور


6. رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 95-107

رمضان حسن‌زاده؛ عاطفه بیدختی؛ عباس رضایی؛ فاطمه رهایی