کلیدواژه‌ها = آموزش الکترونیکی
تعداد مقالات: 9
1. ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 5-29

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ نورالدین میرزایی


2. طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 149-172

روح اله باقری مجد؛ ناصر صدقی بوکانی


3. بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی

دوره 6، 2 (پیاپی 22)، زمستان 1394، صفحه 133-159

اکبر مومنی راد؛ مریم پورجمشیدی؛ حسین زنگنه


4. تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دوره 5، 3 (پیاپی 19)، بهار 1394، صفحه 83-99

ماه منیر علیزاده؛ بتول فقیه آرام؛ امیرحسین مهدی زاده


5. ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 75-93

مهوش کاظمی قره چه؛ مقصود امین خندقی


6. آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 105-127

پیمان کامکار؛ محمد رضا نیلی؛ خدیجه علی آبادی


7. امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 101-116

کامیان خزایی؛ فاطمه کاکوان