کلیدواژه‌ها = آموزش مجازی
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 105-125

زهرا تقی زاده قوام؛ علیرضا عراقیه؛ عباس خورشیدی


3. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 41-66

سهیلا محرابی؛ بی بی عشرت زمانی؛ سید باقر رشید


5. بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران)

دوره 5، 4 (پیاپی 20)، تابستان 1394، صفحه 35-50

رضوان حکیم زاده؛ احمد ملکی پور؛ موسی ملکی پور؛ عرفانه قاسم پور


6. ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، پاییز 1393، صفحه 143-162

کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی؛ عاطفه جلالی


7. بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی

دوره 4، 3 (پیاپی 15)، بهار 1393، صفحه 127-144

روح اله باقری مجد؛ میرمحمد سیدعباس زاده؛ یداله مهرعلیزاده؛ سکینه شاهی


8. ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 5-21

کوروش فتحی واجارگاه؛ محمد حسن پرداختچی؛ مهدی ربیعی


9. نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 113-143

علی اصغر عباسی اسفجیر؛ هما رضایی قلعه