کلیدواژه‌ها = فن‌آوری اطلاعات
تعداد مقالات: 5
3. رابطه آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و توانمند‌سازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد

دوره 3، 4 (پیاپی 12)، تابستان 1392، صفحه 85-100

مژگان اسمعیل نیا؛ براتعلی منفردی راز؛ حسینعلی کوهستانی


5. تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری)

دوره 2، 3 (پیاپی 7)، بهار 1391، صفحه 129-149

مسعود احمدی؛ سمیه یونسی خانقاهی؛ سیما داداشی کفشگری