کلیدواژه‌ها = فن آوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مقالات: 17
4. بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 105-126

سیداحمد هاشمی؛ ابوذر همتی؛ ابوالفضل عباسی


6. عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 3، 1 (پیاپی 9)، پاییز 1391، صفحه 63-78

زهره معتمدی‌نیا؛ عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده


7. اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی

دوره 2، 4 (پیاپی 8)، تابستان 1391، صفحه 67-87

بی بی عشرت زمانی؛ محمد سعیدی؛ علی سعیدی


9. رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری

دوره 2، 4 (پیاپی 8)، تابستان 1391، صفحه 145-167

اصغر شریفی؛ امیرحسین محمدداودی؛ فاطمه اسلامیه


10. عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 99-117

علیرضا ذاکری؛ حامد زمانی منش؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ محمد جمالی تازه کند


11. رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 119-139

عبدالحمید پاپ زن؛ حسین مهدیزاده؛ زهره معتمدی نیا


12. بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 23-42

سیدمصطفی شریف خلیفه سلطانی؛ مهدی کریمی علویجه؛ مهدی مظاهری


13. فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان

دوره 1، شماره 3، بهار 1390، صفحه 165-183

علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ مهدی آندش


14. تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 49-62

مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ اصغر آزادمهر


16. تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 23-38

فرشیده ضامنی؛ سحر کاردان


17. آسیب شناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 79-91

رمضان حسن زاده؛ عباس رضایی