کلیدواژه‌ها = اثربخشی
تعداد مقالات: 4
1. سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 97-122

فریدون یزدانی


2. ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 5-21

کوروش فتحی واجارگاه؛ محمد حسن پرداختچی؛ مهدی ربیعی


3. تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 49-62

مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ اصغر آزادمهر


4. تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 93-102

جواد خلعتبری؛ سیده لیلا حسینی طبقدهی؛ عباس زمانی