کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 12
3. مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت

دوره 6، 3 (پیاپی 23)، بهار 1395، صفحه 131-145

مهرانگیز پیوسته گر؛ سوری محرم‌زاده


6. پیش‌بینی روابط بین سبک های یادگیری، سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی

دوره 4، 4 (پیاپی 16)، تابستان 1393، صفحه 143-155

رمضان حسن زاده؛ ثریا رمضان زاده؛ قدسیه ابراهیم پور


8. تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

دوره 4، 2 (پیاپی 14)، زمستان 1392، صفحه 45-66

حسین مومنی مهموئی؛ مجید پاکدامن؛ مجید دادمهر


11. تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

دوره 3، 2 (پیاپی 10)، زمستان 1391، صفحه 127-143

حسین مؤمنی مهموئی؛ مجید پاکدامن؛ مجتبی لاری


12. مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 103-115

غلام حسین حیدری؛ یاسمن مدانلو؛ مرضیه نیازآذری؛ عبداله جعفری گلوچه