کلیدواژه‌ها = اعتیاد به اینترنت
تعداد مقالات: 4
2. رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 6، 4 (پیاپی 24)، تابستان 1395، صفحه 59-73

الهام حسین پور؛ علی عسگری؛ محسن آیتی


3. رابطه سبک‎های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 61-77

نازلی توکلی؛ فرهاد جمهری؛ نورعلی فرخی


4. اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 141-160

بهرام میرزائیان؛ فرشته باعزت؛ نعیمه خاکپور