کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تعداد مقالات: 3
3. اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان

دوره 2، 1 (پیاپی 5)، پاییز 1390، صفحه 141-160

بهرام میرزائیان؛ فرشته باعزت؛ نعیمه خاکپور