کلیدواژه‌ها = چندرسانه‌ای آموزشی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش‌آموزان دختر کم شنوا

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 123-140

آذر خزائی؛ محمدرضا نیلی؛ پرویز شریفی درآمدی


2. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران

دوره 4، 1 (پیاپی 13)، پاییز 1392، صفحه 5-22

رحیم مرادی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی