کلیدواژه‌ها = ترس از ارزیابی منفی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی رابطه بین مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان

دوره 7، 3 (پیاپی 27)، بهار 1396، صفحه 145-158

سیده خدیجه معافی مدنی؛ مجید کاکوان


2. رابطه سبک‎های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

دوره 5، 2 (پیاپی 18)، زمستان 1393، صفحه 61-77

نازلی توکلی؛ فرهاد جمهری؛ نورعلی فرخی