کلیدواژه‌ها = آمادگی آموزش الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

دوره 7، 4 (پیاپی 28)، تابستان 1396، صفحه 149-172

روح اله باقری مجد؛ ناصر صدقی بوکانی