کلیدواژه‌ها = هدایت تحصیلی کارآمد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 10، 3 (پیاپی39)، بهار 1399، صفحه 45-64

بهمن شریفی؛ کیومرث نیازآذری؛ نگین جباری